Zesummen Fir All

MERCI POur Le don ! 

THANK YOU FOR YOUR DONATION ! 

DANKE FüR Die SPENDE ! 

OBRIGADO para a DoaÇao! 

Merci fier är Spend!

Ouni Leit wéi Iech, dei generéis en Deel vun hirem Akommen un aanerer ewech ginn, kéinten mer keen vun eisen Projeten réaliséieren. Ënnen kënnt der een Certificat eroflueden fier är Spend vun den Steieren ofzesetzen. Riets kënnt der äeren Numm androen fir an eisem Mosaik vun Spender angesaat ze gin.

Les activités de l'Association Narin a.s.b.l. sont soutenues par le projet "mateneen" de l'Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte.

http://www.oeuvre.lu/initiatives/mateneen/

© 2017 by Association Narin