Mee 2016: OGBL-Fest

Eng erfollegräich Integratioun kann nëmme gelénge wann Awunner an Flüchtlingen sech a alldeegleche Situatioune begéinen. Mir sinn iwwerzeegt, dass zesumme kachen an iessen eng super Geleeënheet dofir ass. Dofir hunn mer den 30. Abrëll Fräiwëlleger a Flüchtlingen zesumme bruecht fir Spezialitéiten aus dem Irak, Syrien a Palestina ze kachen.

Dës Saache sinn dann den 1. Mee an der cuisine culturelle vun der ASTI um Fest vum OGBL an der Abtei Neumünster verkaaft ginn. Och hei konnten d'Flüchtlingen mat Fräiwëllegen an Visiteuren an Kontakt kommen. Mir krute vu béide Säiten - Flüchtlingen an Awunner - en immens positive Feedback a versichen an noer Zukunft eng ähnlech Aktioun ze organiséieren.

Les activités de l'Association Narin a.s.b.l. sont soutenues par le projet "mateneen" de l'Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte.

http://www.oeuvre.lu/initiatives/mateneen/

© 2017 by Association Narin